Какво е важно за да е здраво едно дете?

Здравето на децата зависи от множество фактори според съвременната медицина, както и според хомеопатичния медицински подход. Някои от тях са генетични особености, които носим от поколенията и които определят слабите места или предразположения към болести. Цялата публикация „Какво е важно за да е здраво едно дете?“

Мира Делчева

Холистичен здравен консултант, класически хомеопат, Бахов консултант, обучител по холистично, емоционално здраве и здравословно хранене

Публикувано на Категории Родителство

Емоционалната интелигентност на детето е гаранция за успех и щастие

В ежедневните грижи за децата, да са нахранени, облечени, да са здрави, да спортуват, да учат езици, често се забравя важен аспект от тяхното развитие, а именно емоционалното им здраве. Емоционалната интелигентност е сравнително ново понятие, но дори да знаем и да сме чели колко е важна за бъдещото щастие и успеха на децата, все още за много родители е трудно да си представят как се случват нещата на практика. Цялата публикация „Емоционалната интелигентност на детето е гаранция за успех и щастие“

Мира Делчева

Холистичен здравен консултант, класически хомеопат, Бахов консултант, обучител по холистично, емоционално здраве и здравословно хранене

Публикувано на Категории Родителство